NVM taxatie / taxateur

U wilt de waarde weten van uw woning om voor u bekende redenen. Een taxatie geeft u hier antwoord op. Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. U vindt ze bij elk NVM kantoor. Iedere NVM makelaar is ingeschreven in het register van stichting NRVT en daarmee tevens een gecertificeerde taxateur.

NVM makelaars hebben de verplichting een periodieke hercertificering te ondergaan. Zo blijft de kwaliteit van hun kennis gewaarborgd. De NVM makelaar is dus als erkend taxateur bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren.

De stichting NRVT is een branchebreed platform dat zich bezig houdt met het certificeren en registreren van de (technische) vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs in onroerende zaken. De organisatie bestaat uit vier kamers. Voor elk van deze kamers moeten basistoetsen en specialisatiegerichte toetsen afgelegd worden waarmee makelaars hun vakbekwaamheid aantonen. De NVM makelaar voor woningen is lid van de kamer Wonen/MKB.